Disclaimer en aansprakelijkheid

Copyright

De website en de gepubliceerde content die je op deze website vind is het eigendom van Rustige Nacht. Wij staan niet toe om content, onderdelen of passages van deze website openbaar te maken, te kopiëren of te verwerken zonder dat hier vooraf schriftelijke toestemming voor is verleend.

Het team van Rustige Nacht stelt zijn berichten met veel enthousiasme samen. Dit kan soms ten koste gaan van de nauwkeurigheid. Het team van Rustige Nacht bestaat uit passionele freelancers pretendeert niet alle kennis in pacht te hebben. Maar met slaapexperts en wetenschappelijke bronnen proberen we voortdurend onze content te controleren.

Wij kunnen om die reden niet garanderen dat een bericht onvolledig of onjuist is. Mocht jij vinden dat een bericht onvolledig of onjuist is, neem dan hier contact met ons op. Wij zullen naar aanleiding van deze e-mail de geschreven pagina herzien en zo nodig aanpassen.

Eventuele wijzigingen kunnen door het team van Rustige Nacht zonder vooraankondiging en op ieder moment van de dag worden doorgevoerd. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Het team van Rustige Nacht kan vooraf geen inschatting maken of de gepubliceerde content van toegevoegde waarde is voor de bezoeker. Rustige Nacht kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, op welke manier dan ook als gevolg van het bezoeken van onze website.

Op deze website wordt doorverwezen naar externe websites. Wanneer de bezoeker de website van Rustige Nacht verlaat dan komt men terecht op de website van een andere eigenaar. Rustige Nacht is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten en/of diensten die op deze pagina’s worden aangeboden. Dit geldt ook voor de informatie die getoond wordt op de desbetreffende website.

De informatie die een bezoeker van deze website haalt is altijd informatief. Wij geven op deze website geen medisch advies en zijn geen vervanger van uw arts of zorgverlener. De content die op deze website wordt gepubliceerd dient puur en alleen ter ondersteuning. Wanneer uw last heeft van psychische of lichamelijke klachten, raadpleeg dan altijd een (medisch) deskundige. Elke actie die je onderneemt op basis van onze informatie en/of tips is voor eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Contact

Wij hebben met de beste bedoelingen deze disclaimer opgesteld. Zie jij nog ruimte voor verbetering of ben je het ergens niet mee eens? Klik dan hier en stuur ons gerust een mailtje.